Obranné spreje

obraz

 

Obranné spreje na našem e-shopu

Pepřové i slzné spreje jsou určeny k sebeobraně a zneškodnění útočníka. Základní rozdělení podle způsobu aplikace aktivní látky ve stylu aerosolu mlhy (FOG), tekuté střely (JET), gelu či pěny. Obranné spreje nepůsobí trvalé následky. Pepřové spreje jsou vhodné i na obranu proti psům.

 

PROČ OC SPREJE?

Hlavní výhodou přírodních látek tohoto typu je – samozřejmě za předpokladu zasažení sliznic – spolehlivý a okamžitý účinek. Látka způsobuje dočasné oslepnutí, dušnost, dráždivý kašel a silné pálení pokožky.

Zatímco slzotvorné plyny typu CN a CS začínají působit až asi po dvaceti sekundách a jejich účinek je navíc proměnlivý, neboť závisí na individuální odolnosti.

Obrana tak bývá málo účinná zejména tehdy, jde-li o použití proti osobě psychopatické nebo násilníkovi pod vlivem alkoholu/drog.

Naše OC spreje působí i proti osobám podnapilým a všem se sníženým prahem bolesti.

OC LÁTKA

Název OC (Oleoresin Capsicum) je botanický název, označující pryskyřici obsahující substance – alkaloidy nazývané kapsaicin. Jediná kapka kapsaicinu v 100 000 kapkách vody je stále zjistitelná.

Kapsaicin je získán z placenty feferonek, která je částí pod stonkem. Tato placenta má 16 krát větší obsah kapsaicinu, než zbývající část plodu, takže jakýkoliv OC sprej hoden svého jména by měl obsahovat účinnou látkou vyrobenou z této části.

V roce 1912 farmaceut Wilbur Scoville vytvořil standardy pro měření tepelných jednotek kapsaicinu, který byl používán ve farmacii. Pro ilustraci, pálivá paprika obsahuje >5000 Scovillových jednotek. Čistý kapsaicin 16 milionů. Oleoresin capsicum použitý jako účinná látka v našich sprejích 2 miliony Scovillových jednotek

 

Aerosolový obranný sprej K FOG2 (mlha)

K FOG

NOVÁ, VYLEPŠENÁ VERZE: Mohutný proud aerosolu nevyžadující přesné míření. Je ale citlivější na povětrnostní podmínky. Velmi vhodný proti psům, či většímu počtu útočníků.

K FOG2 je tak je tak účinný, že jedním dobře mířeným zásahem do obličeje může zastavit jakéhokoliv útočníka.

K FOG2 obsahuje paprikový extrakt s vysokým podílem kapsaicinoidů* zajišťující okamžitý účinek na zasažené sliznice: dočasné oslepení, dušnost, dráždivý kašel a silné pálení pokožky.

K FOG2 je nehořlavý – neobsahuje žádnou hořlavou látku.

K FOG2 má dosah 1,5 až 3 metry (podle velikosti spreje a povětrnostních podmínek). Útočníka si tak udržíte od těla.

K FOG2 20ml se snadno nosí, konstrukce rozprašovače umožňuje zvláště ženám intuitivní a okamžité použití. Sprej je skladnou alternativnou i pro muže.

K FOG2 40,50,63ml – pojistka a konstrukce rozprašovače umožňují jednoduché, funkční a bezpečné ovládání.

K FOG2 je dobrá volba na obranu proti agresivním psům.

TENTO SPREJ VÁM MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT!

Nabízíme Vám tyto velikosti sprejů: 20, 40, 50, 63 ml.

*Směs ekvivalent 10% z 1 milionu S.H.U.

Vyrobeno v Německu.

K FOG 5 let na trhu

Obranný sprej je určen pro nutnou obranu v případě ohrožení života či zdraví. Používejte výhradně k danému účelu.

 • Obsahuje fluorované skleníkové plyny HFC 134a.
 • R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži.
 • R 41 Nebezpečí vážného poškození očí
 • S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • S 9 Skladujte na dobře větraném místě.
 • S 23 Nevdechujte páry.
 • S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
 • S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 • S 27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody. Nepoužívejte krémy ani oleje
 • S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
 • S 63 V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.
 • S-51 Používej pouze v dobře větraných prostorách.

 

Tekutý obranný sprej EQUALIZER2 (tekutá střela)

EQUALIZER

NOVÁ VERZE: Mírně se rozbíhající intenzivní proud pepřové směsi. Vánek neovliňuje směr.

EQUALIZER2 je tak je tak účinný, že jedním dobře mířeným zásahem do obličeje může zastavit jakéhokoliv útočníka.

EQUALIZER2 obsahuje paprikový extrakt s vysokým podílem kapsaicinoidů* zajišťující okamžitý účinek na zasažené sliznice: dočasné oslepení, dušnost, dráždivý kašel a silné pálení pokožky.

EQUALIZER2 je nehořlavý – neobsahuje žádnou hořlavou látku.

EQUALIZER2 má dosah 2,5 až 3,5 metru (podle velikosti spreje a povětrnostních podmínek). Útočníka si tak udržíte od těla.

EQUALIZER2 20ml se snadno nosí, konstrukce rozprašovače umožňuje zvláště ženám intuitivní a okamžité použití. Tento sprej je skladnou alternativou i pro muže.

EQUALIZER2 40,50,63ml – pojistka a konstrukce rozprašovače umožňují jednoduché, funkční a bezpečné ovládání.

EQUALIZER2 odolává lépe povětrnostním vlivům.

EQUALIZER2 je dobrá volba na obranu proti agresivním psům.

TENTO SPREJ VÁM MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT!

Nabízíme Vám tyto velikosti sprejů: 15, 20, 40, 50, 63 ml.

*Směs ekvivalent 10% z 1 milionu S.H.U.

Vyrobeno v Německu.

EQUALIZER 11 let na trhu

Obranný sprej je určen pro nutnou obranu v případě ohrožení života či zdraví. Používejte výhradně k danému účelu.

 • R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži.
 • R 41 Nebezpečí vážného poškození očí.
 • S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • S 9 Skladujte na dobře větraném místě.
 • S 23 Nevdechujte páry.
 • S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
 • S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 • S 27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody. Nepoužívejte krémy ani oleje.
 • S 39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
 • S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
 • S 51 Používej pouze v dobře větraných prostorách.
 • S 63 V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.

 

Pěnový obranný sprej STOPER2 (pěna)

STOPER

NOVÁ, VYLEPŠENÁ VERZE: Intenzivní proud pěny, méně citlivý na vítr, zaručuje vysokou pravděpodobnost zasažení útočníkovy tváře. Pěna na ní ulpí a postupně stéká. Do očí, nosu a úst se tak dostane mnohem větší množství účinné látky.

STOPER2 je tak je tak účinný, že jedním dobře mířeným zásahem do obličeje může zastavit jakéhokoliv útočníka.

STOPER2 obsahuje paprikový extrakt s vysokým podílem kapsaicinoidů* zajišťující okamžitý účinek na zasažené sliznice: dočasné oslepení, dušnost, dráždivý kašel a silné pálení pokožky.

STOPER2 je nehořlavý – neobsahuje žádnou hořlavou látku.

STOPER2 má dosah 1,5 až 3 metry (podle velikosti spreje a povětrnostních podmínek). Útočníka si tak udržíte od těla.

STOPER2 20ml se snadno nosí, konstrukce rozprašovače umožňuje zejména ženám intuitivní a okamžité použití. Tento sprej je skladnou alternativou i pro muže..

STOPER2 40,50,63ml – pojistka a konstrukce rozprašovače umožňují jednoduché, funkční a bezpečné ovládání.

STOPER2 odolává lépe povětrnostním vlivům.

STOPER2 je dobrá volba na obranu proti agresivním psům.

TENTO SPREJ VÁM MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT!

Nabízíme Vám tyto velikosti sprejů: 20, 40, 50, 63 ml.

*Směs ekvivalent 10% z 1 milionu S.H.U.

Vyrobeno v Německu.

STOPER 10 let na trhu

Obranný sprej je určen pro nutnou obranu v případě ohrožení života či zdraví. Používejte výhradně k danému účelu.

 • Obsahuje fluorované skleníkové plyny HFC 134a.
 • R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži.
 • R 41 Nebezpečí vážného poškození očí.
 • S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • S 9 Skladujte na dobře větraném místě.
 • S 23 Nevdechujte páry.
 • S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
 • S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 • S 27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody. Nepoužívejte krémy ani oleje
 • S 39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
 • S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
 • S 51 Používej pouze v dobře větraných prostorách.
 • S 63 V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu

Bezpečnostní listy ke stažení :http://obrannespreje.cz/listy.htm